MEKMEK01_WB‎ > ‎

Planering/Läxa

 Mekatronik


Lek, 1, 25/8, Introduktion Mekatronik, Elektriskabegrepp
        Läxa: ta med en vanlig speltärning till nästa lektion.
Lek, 2, 1/9, Installera Learnware, installera Easy-El, Ritningslära
        Ritningslära: Tärning och övn 1 i stencil 
        Läxa: Installera Learnware, Mekatronik samt Easy.El
Lek, 3 8/9, På måndagen 8/9, lektion Mekatronik Kl, 13:00 - 15:30 självstudier.
          Kap, Elektriska begrepp (Learnware)
          För att ni skall få närvaro, gör hela kap, och både aktivitetspoäng och modultestpoäng 90 %. 
          Jag skriver in er tid kl, 16:00.