MEKMEK01_WAB‎ > ‎

Planering/Läxa2

AUTFAS01_NEAPlaneringSkolverketÖvningsuppgifterExtra
Planering  (preliminär)

V, 34 start  Elektriska begrepp
.
V, 35  Elektriska begrepp
V, 36  Elektriska begrepp  Test elektriska begrepp (B och C klass)
            Stencil Ellära beräkningar ( finns under Dokument )
V, 37  Elektriska begrepp  Test elektriska begrepp (A klass)
            Stencil Ellära beräkningar ( finns under Dokument )
V,38-40 Elektriska begrepp / Schema & ritningar (kretsschema)
                    Praktiska kopplingar enkla kretsar.
V, 41-43  Schema & ritningar 
                   Kretsschema, Installationsritning, vyer och symboler.

V, 44 Höstlov
V, 45 Repetition Ellära "Elektriska begrepp"
V, 46 Prov Ellära

V47-,,,  Ritningar och scheman
                v48, installation
                v 49, installation
                v 50, Installation
                v 51, Vyor
V2 - 4 Rep Schema ochritningar
V, 6, Prov Ritningar & scheman
V5 - 15  Logik
Learnware Kap: Introduktion
                                  Styrsystemet i en helhet
                                  Givare & styrdon
                                  Logiska kopplinga
                                  Timer och räknare
V, 7, Lektion Styrsystem & Logik
V, 9  start  Logiska kopplingar (installera AlhpaControll)
V, 10 Givare & styrdon, övn, Logiska kopplingar
V,11 Övn, Logiska kopplingar, Timer/räknare
V,12 PÅSKLOV
V,13 Logiska kopplingar, Timer/räknare "övningar"
V, 17 läxförhör: översättning       (Ladder/logikblock) och Cylinderövning.
V18 - 19 Prov Logiska kopplingar / start Mekaniska begrepp.
                                  
Läxa
V, 36 Elektriska begrepp samt Ohm's lag och effektlagen
EE15 B och EE15 C skriftlig redovisning Fredag 4/9.

V, 37 Elektriska begrepp samt Ohm's lag och effektlagen
EE15 A skriftlig redovisning 

V, 39 Relä, sök på nätet "Googla" efter relä, försök svara på frågorna.
 Vad är ett relä?  Hur fungerar ett relä?, 
  sök efter bilder och skriv en enkel text på några rader som svar på frågorna.
  Läxan lämnas till mig via delat dokument på "Drive". Innan lektion V, 39.

V, 41 Kontaktor ( se Classroom )

V, 42 Easyel Övn, Grunder installation 1-4
Grunder Cad del 1 1-5

V,45 Easyel Övn grunder installation 1-11
                        Övn grunder kretsschema 1-8
Samt Learnware kap Introduktion och
kap, Elektriska begrepp.

V48, Ta bilder på central och gruppförteckning 
            gör en liten installationsritning över ett rum. redovisning V, 49.

V,50, Learnware kap, Ritning & Manualer. 90 / 90
Installationsritning av minst ett rum
Easyel och Sketchup.

Till V, 9 Learnware kap Introduktion och Styrsystemet i sin helhet, Aktivitertspoäng 90%, reultat 100%

V,11 Learn ware kap Givare & styrdon, 
Aktivitertspoäng 90%, reultat 100%

V, 16 Repetera kap, styrsystememet i sin             helhet och Givare & styrdon.
      Träna på cylinder övningar.
       Träna på översättning -                              -        -  (Ladder/logikblock)

Underordnade sidor (1): Namnlös