AUTFAS01_NEAPlaneringSkolverketArbetsorderÖvningsuppgifterExtra

Mät & styrteknik


  • Förmåga att planera sitt arbete samt att installera, konfigurera, driftsätta och underhålla styr- och reglertekniska komponenter och system på ett säkert sätt.
  • Förmåga att läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system.
  • Färdigheter i att mäta styr- och reglertekniska storheter.
  • Förmåga att felsöka, reparera och åtgärda fel i styr- och reglertekniska komponenter och system.
  • Förmåga att dokumentera sitt arbete med styr- och reglertekniska komponenter och system.
  • Packmaskinen
    Packmaskinen, lös uppgiften och få en bonus.
    Underordnade sidor (2): Planering/läxa Quiz