Information för pedgoger
Information och statistik

Karta över de länder i världen där homosexualitet är förbjudet, från DNs hemsida
http://www.dn.se/nyheter/varlden/har-ar-homosexualitet-forbjudet/

vårdhand
Här hittar du information kring vårdrelaterade möten med homo- och bisexuella samt trans- och queerpersoner (HBTQ)
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-HBTQ-perspektiv/Vardrelaterade-moten-med-Homo--och-Bisexuella-samt-Transpersoner-HBTQ/Begreppslista (olika identiteter)
rfsl
http://www.rfsl.se/?p=410Undersökningen "Normenkollen", besvarad av eleverna på Universitetsholmens gymnasium, ht 14:
https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/forms/d/1iEdt1d2mZAOXZOh5wHPfVyzoYb9MX9hET_-KFz9I30I/viewanalytics


Diskrimineringsombudsmannen: information från den statliga myndigheten om regler, förhållningssätt och en hel del matnyttiga tips!
http://www.do.se/
http://www.do.se/


Statistiska centralbyråns aktuella statistik för 2014, "På tal om kvinnor och män": http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf


http://www.scb.se/
Nationella sekretariatet för genusforsknings kunskapsöversikt över könsskillnader i skolprestationer och pojkar i utbildning

http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning/

http://www.genus.se/om-oss


Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat från SOU
Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker

Tips för att lägga upp normmedveten och normkritisk undervisning

Dokumentärfilm "En vanlig fucking människa"

För 22 år sedan föddes enäggstvillingarna Isabelle och Denise. Vid fem års ålder protesterade Isabelle mot att kallas för flicka. Några år senare bytte Isabelle namn till Sam. Det här är historien om Sam och hans kamp för att visa att han aldrig varit den alla andra trodde.

Kan ses till 24 maj 2016 (174 dagar kvar)

http://www.svtplay.se/video/5008612/en-vanlig-fucking-manniska

"Se mig!" är en kortfilm (11 minuter) 

"Se mig!" är en kortfilm (11 minuter) som handlar om Daniel som satsar på att göra karriär, men i en bransch styrd av kvinnor är det inte lätt för en man att slå sig fram. Filmen har en mörk humor enligt SVT (och det är bara att hålla med). 

Filmen ligger på SvtPlay i 18 dagar till och kan användas för att visa hur normer kan vara snäva och begränsande, den kan också öppna upp för en diskussion med eleverna om kön och könsuttryck.

https://www.google.se/search?q=se+mig+kortfilm&safe=active&espv=2&biw=1435&bih=616&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8wxHVbKOCYy7swGpxoCgCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=61PV-SXrZ8B9gM%253A%3BShA8uPpncGD9rM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.svt.se%252Fcachable_image%252F1429283532%252Fkortfilm%252Farticle2847505.svt%252Falternates%252Fextralarge%252Fsemig-jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.svt.se%252Fkortfilm%252Fse-program%252Fse-mig-avsnitt-1%3B992%3B558

Lås Upp: ett normutmanande arbetssätt, information och övningar för pedagoger http://www.lasupp.nu/wp-content/uploads/2012/06/TEMA-1.pdf
http://www.lasupp.nu/om-materialet/
“Godmorgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan” av Jan Einarsson.