LARLAM0_NEA
Planering/läxa
SkolverketArbetsorderQuizExtra
Vad skall vi göra i kursen?

Normalt sker undervisningen på följande sätt, ni arbetar med avsnitts modulen i Learnware hemma och är på så sätt förberedda på kommande lektion, ni ligger steget före. Varje avsnitt/Lektion finns även som Powerpoint under fliken Extra.

Lektion 1-3. Introduktion (Kap 8 i Gröna och Rosa boken) 
Genomgång av kursens innehåll, Skolverkets riktlinjer och de läroverktyg vi har. 
Vi arbetar med introduktions avsnittet, dels i Learnware dels i de böcker ni kvitterar ut från biblioteket (grön och rosa).
-Skapa en mapp som heter klass.förnamn.efternamn.Larm. Tex  EE13D.Anders.Nerme.Larm

Lektion 4-7. Inbrottslarm (Kap 8 i Gröna och Rosa boken)
Vi kommer under dessa lektioner gå igenom inbrottslarmets grundläggande funktioner, bekanta oss med ritprogrammet Easyel och konstruera ritningar för inbrottslarmet.
När dessa är klara arbetar vi praktiskt med inbrottslarmet.
I Learnware heter avsnittet Inbrottslarm teori och praktik.

Lektion 8-12. Brandlarm (Kap 7 i Gröna och Rosa boken).
Vi kommer under dessa lektioner gå igenom Brandlarmets grundläggande funktioner,
I Easyel gör vi våra ritningsunderlag. När dessa är klara installerar vi Brandlarmet i verkstaden.
I Learnware heter avsnittet Brandlarm teori och praktik. 

Lektion 13-21.
Under dessa lektioner kommer vi att gå igenom Passagesystem, RWC larm.
Ritningar gör vi i Easyel och installationen i verkstaden.
I Learneware heter avsnitten Passagesystem teori och praktik samt övriga larm.

ProvkalenderEE13

Efter avslutad kurs skall följande finnas i mappen:
 1. 4 bilder på era 4 övningar, Inbrott, Brand, Passage, RWC.
 2. Ritningar -> Placering och Förbindning för 
    • Inbrott
    • Passage
    • Brand