VO 13 b


vecka aktivitet  sal
36
UTE
37jogging/ultimate frisbee (inne)UTE
38
konditionstest 3 km
UTE
 39 

Basket: övningar och spel

 sporthallen
  40   Lekar. 
3 km för er som missade det vecka 38. Ta med varma kläder!!!
 kombihallen
 41  Skridsko. Ni får låna skridsko och hjälm. 

 ishallen
 42

INSTÄLLD!

 sporthallen
 43 "Friskis o Svettis" = rörelse till musik
Teori och praktik! 
 kombihallen
 44LOV  
 45 badminton singelturnering badmintonhallen
 46Volleyboll: övningar och spel sporthallen
 47 ergonomi/dodgeboll (ta med dator)kombihallen
48  hantelträning/racketspel badmintonhallen
 49trampett/fotbollsporthallen
 50  förberedelser musikuppgift/dodgebollkombihallen
 51 redovisning musikuppgiftbadmintonhallenFörutom dessa ordinarie lektioner ska vi ju ha teori vecka 46 och vi kommer att ha ett prov vecka 47. Vi skriver i sal ? (se schemat) fredagen den 18/10 kl. 13.50. 

Till tisdagslektionen vecka 47 ska ni ta med datorn. Ni ska i grupper filma olika ergonomiska situationer. Men ni ska ha "vanlig" idrott också så ta med gympakläder. 

På länken nedan finns tips om vad ni ska läsa på inför provet:


Här är en länk till info om musikuppgiften som ni ska göra v 51:Comments