AUTFAS01_NEAPlaneringSkolverketArbetsorderÖvningsuppgifterExtra
Planering

V,34 - 35  Ellära trefas
V, 36- 41 Arbetsorder 1

V, 42  1, Test kap 3, 5 och 6 samt genomgångar 
            
V, 43 fortsatt praktiskt arbete "Arbetsorder

V, 44 Höstlov
V, 45 Lektion startalternativ "mjukstart"
V,51 Lektion startalternativ "mjukstart"
V, 2-8 Praktiska övningar Verkstad
V, 9 - 14 startar alla lektioner med rep kap 1-6 i boken.

Arbetsordrar 1-6
Rikttider för det praktiska arbetet!

Arbetsorder 1, Fram/back-koppling: ritning ca, 4h, koppling 8h

Arbetsorder 2, Y/D-kopling: ritning 3h, koppling och märkning 8h

Arbetsorder 3, Y/D-med PLC: endast manöverkrets, 4h

Arbetsorder 4, Frekvensomriktare Inställning av parametrar, 3h

Arbetsorder 5, Mjukstartare, Funktion 2h

Arbetsorder 6, Fram/back avancerad styrning
Läxa
V 38 Arbetsorder 1, Quiz
V 39, Läs boken kap, 3, 5 och 6.

V, 51 Learnware kap, Introduktion och kap Installation av synkron och asynkronmotorer.