AUTFAS01_NEAPlaneringSkolverketArbetsorderÖvningsuppgifterExtra
Elmotorstyrning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Installation av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar.
  • Installation av styrutrustning för styrning av elmotorer.
  • Installation av varvtalsreglering och mjukstartare.
  • Lagar och andra bestämmelser om säkerhet inom området. Standarder.
  • Val av ledningar med hänsyn till störningar och olika miljöer.
  • Driftsättning och underhåll av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.
  • Dokumentation gällande elmotorer, styrutrustningar och automatikutrustningar.
  • Felsökning och felavhjälpning av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.
Underordnade sidor (3): Arbetsorder Planering/laxa Quiz