AUTFAS01_NEAPlaneringSkolverketArbetsorderExtrahttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B2jHvwFimHZWNVEwWGdKdXJ1anc


          
              Kursen innehåller följande:

  • Grundläggande teori om belysning
  • Ljusberäkningar (Dialux)
  • Styrmetoder för belysning
  • Dokumentation för belysningsanläggningar


Undervisande lärare: Peter Lenstrand

Kontaktuppgift: Peter.Lenstrand@malmo.se