Spontanservice

Öppenvårdsmottagning  för elever med vardagsproblem, t.ex.
byte av laddare, väska och liknande. Månd. - torsd. 15.00 - 16.00