Historia 1
Planering
V. 3    Historiebruk: Individuell förberedelse till seminarium
V. 4    Historiebruk: Seminarium
V. 4    Källkritik
V. 5    Källkritik
v. 6    Källkritik
v. 7    Källkritik
v.15   Förändringsprocesser
v.16   Förändringsprocesser
v.17   Förändringsprocesser
v.18   Förändringsprocesser
v. 19 Förändringsprocesser
v. 20 Förändringsprocesser


Vänligen se Drive och mail för utförligare information.

Historia berättar för oss om vilka vi är och var vi kommer ifrån.
Den hjälper oss att hitta rätt i tillvaron; försöka förstå både den och oss själva.
Kunskaper i historia får oss att reflektera.
Den gör oss till kritiska granskare och ger oss handlingsberedskap inför framtiden.