Historia 1 
Planering


VO14C: Hi1a1, Tidsplan

Historia berättar för oss om vilka vi är och var vi kommer ifrån.
Den hjälper oss att hitta rätt i tillvaron; försöka förstå både den och oss själva.
Kunskaper i historia får oss att reflektera.
Den gör oss till kritiska granskare och ger oss handlingsberedskap inför framtiden.
VO14C: Historia 1a1 - Lektionsinnehåll