ELRELK0_LEP

AUTFAS01_NEAPlaneringSkolverketArbetsorderExtrahttps://docs.google.com/a/skola.malmo.se/presentation/d/1FNyoLHrLiZVRqpGMPtviH0Akg-oLuqvYgLJYW5YG-KA/edit#slide=id.p
                  Kursen innehåller följande:

  • Verkstadsarbeten
  • Grundläggande Ellära 
  • Elinstallationer


Undervisande lärare: Peter Lenstrand


Kontaktuppgift:        Peter.lenstrand@malmo.se