Kursens namn ELPRA0
Planering
Planering Elkraftteknik
Vecka

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ell?tos=gy&subjectCode=ELL&lang=sv&courseCode=ELLPRA0#anchor_ELLPRA0