Sök bättre, snabbare och säkrare


Selma - Malmö skolors bibliotek
Malin - Malmö stads bibliotek
Malmö högskola - Bibliotek      

                                                                                                    
Söksmart i Google!


Databaser

Artikelsök - Tidnings- och tidskriftsartiklar.
Landguiden - Information om världens länder från UIP.
RSK-Databasen - Allt om VVS produkter.
Vårdverktyget - Sveriges sjukhusbiblioteks informationsbank.
SveMed - Karolinska Institutets artikeldatabas
SO-rummet - Information om religion, historia, geografi och samhällskunskap.


Rätta uppgifter med korrekta källor!