AUTFAS01_NEA‎ > ‎

Planering

    AUTFAS01_NEAPlaneringSkolverket
Arbetsorder
ÖvningsuppgifterExtra
Vad skall vi göra under kursens 12 veckor?

Normalt sker undervisningen på följande sätt, ni arbetar med avsnitts modulen i Learnware hemma och är på så sätt förberedda på kommande lektion, ni ligger steget före. Varje avsnitt/Lektion finns även som Powerpoint under fliken Extra.

V.3-4Introduktion och genomgång av kursens innehåll, Skolverkets riktlinjer och de läroverktyg vi har. Vi arbetar med 1.Introduktion,  2.Värme/Kyladels i Learnware dels i ett häfte ni får tilldelat av mig.
-Vi kommer även att bekanta oss med Alpha controllern.
-Skapa en mapp som heter klass.förnamn.efternamn.fastighet. Tex  EE13D.Anders.Nerme.Fastighet

V.5 Prov Kap 1 och 2.
Vi arbetar med avsnittet 3.Ventilation, 4.Belysning samt  slutför Alpha Controllern. 
- Arbete med Alpha Controllern, vi gör arbetsorder 1 och 2 (ETG).

V.6 prov på Kap 3-4.
Vi arbetar med avsnitten  5.Larm och säkerhet Samt Easy-El
- Kretsschemat för fastighetssimuleringen digitaliseras i Easy-el.
- Alphakontrollern görs klart.

V.7  
-Vi bekantar oss med KNX och påbörjar online kursen, Diplomet sparas på Drive. 
-KNX kursen görs på www.knxsweden.se. 
-Länk till inloggning

V.9 Prov kap 5
-Vi fortsätter med KNX

V.10-11 
Denna vecka arbetar vi med avsnitten 6.Styrning och reglering, 7.Samverkan,  8.Framtiden.

V.14 Prov kap 6 ,7 och 8.

V.14-16  Praktiskt prov på Alpha Controllern och KNX.
-Denna vecka arbetar vi med att slutföra ev  uppgifter vi har kvar.

Vid avslutad kurs skall följande finnas i mappen:
  1. Programmerings filen för Alpha-controllern. ETG Uppgiften (Tapp-hus)
  2. Programmerings filerna för övningsuppgifterna, De ni har gjort.
  3. Certifikatet för KNX kursen.
  4. Ritningen över Alpha övningen. Gjord i EasyEl.

Underordnade sidor (1): Anslagstavla